khối lượng không khí máy tính trực tuyến

"Tính toán thể tích không khí chảy qua ống dẫn". - là một trang web được thiết kế để tính toán đơn giản và chính xác khối lượng không khí chảy qua ống dẫn. Sử dụng một hình thức đơn giản và dễ hiểu, người dùng sẽ có thể nhập dữ liệu cần thiết, chẳng hạn như đường kính ống dẫn và vận tốc không khí, và có được kết quả chính xác. Trang web này lý tưởng cho các kỹ sư, kiến trúc sư, người lắp đặt ống dẫn và những người làm việc với hệ thống thông gió và điều hòa không khí.

Vận tốc không khí trong ống dẫn, m/s =
Diện tích mặt cắt của ống dẫn, m2 =
Thời gian, s =
Thể tích không khí, m3 =